Higrostat - Regulator wilgotności typ HG Mini

hg_mini.jpg
Higrostat - Regulator wilgotności typ HG Mini

Zastosowanie:
Higrostat HG Mini jest używany jako dwupozycyjny regulator wilgotności względnej w przewodach wentylacyjnych systemów klimatyzacyjnych, komorach klimatycznych, do kontroli nawilżaczy i osuszaczy powietrza oraz do kontroli wilgotności w łaźniach. Dalsze aplikacje to: sklepy spożywcze, żywność luksusowa i tytoń, pomieszczenia klimatyzowane do przechowywania warzyw i owoców, szklarnie, przemysł tekstylny, przemysł papierniczy i drukarnie, przemysł flmowy i szpitale. Higrostat HG Mini jest odpowiednim urządzeniem dla aplikacji, w których musi być kontrolowana i monitorowana wilgotność powietrza. Higrostat HG Mini-i poprzez umieszczenie pokrętła wewnątrz obudowy utrudnia dostęp osób niepowołanych do zmiany nastawy.

Higrostat HG Mini Schnapp jest dodatkowo wyposażony w adapter umożliwiający instalację na szynie DIN

Dane techniczne:
- Zakres pomiarowy 30...100 % rh
- Dokładność pomiarów ±3%
- Zakres pracy 35...100% rh
- Różnica załączania (mikrowyłącznik) w odniesieniu do 50% rh ok. 4% rh
- Maksymalne napięcie 250 VAC

Montaż
Higrostat nie może być narażony na bezpośredni kontakt z wodą, jak np. chlapnięcie wodą podczas czyszczenia klimatyzowanego pomieszczenia, itp. Miejsce instalacji musi zostać tak dobrane aby czujnik miał styczność z reprezentatywnym powietrzem pomieszczenia, tj. wartość mierzona w miejscu instalacji powinna zgadzać się z tą która jest w pomieszczeniu.
Jeżeli jest to możliwe to higrostat powinien być umieszczony w miejscu, w którym występuje przepływ powietrza.
Położenie montażowe kontrolera wilgotności powinno być tak wybrane aby nie było możliwości kondensacji powietrza wewnątrz urządzenia. Dotyczy to głównie urządzeń pracujących pod napięciem 48 V i wyżej. Występuje wtedy ryzyko przebicia na mikrowyłączniku lub złączenia końcówek co może spowodować zniszczenie kontrolera. W przypadku napięć poniżej 48 V, regulator wilgotności może być stosowany do pomiaru wilgotności do 100% rh. Kontroler wilgotności nie może być używany w mediach agresywnych.

Galeria zdjęć
Pliki do pobrania
dok_higrostat_hgmini.pdf 155.64KB [ .pdf ]