INT 511 Czujnik prędkości przepływu powietrza Zakres 0,2...8m/s ; wyście stykowe (KRIWAN)

int511wym.jpg
Sygnalizator przepływu powietrza INT511

Cena netto: 810,00 zł

 Opis działania:

Pomiar prędkości przepływu powietrza odbywa się metodą kalorymetryczną. Wartość prędkości przy której następuje zadziałanie styków przekażnika jest ustawiana za pomocą potencjometru w zakresie 0,2…8m/s. Położenie styków jest sygnalizowane przez diody LED ( zielona dioda świeci = prędkość powietrza większa od ustawionej wartości zadziałania. W celu uniknięcia zakłóceń zastosowany jest drugi przekaźnik ( sygnalizowany żółtą diodą) który łączy styki po czasie 1s od uaktywnienia się przekaźnika przepływu.

W czasie rozruchu urządzenia i gdy prędkość powietrza jest większa od ustawionego progu styki 11-14 są zwarte. Gdy przepływ powietrza jest mniejszy od ustawionego progu zwarte są styki 11-12. W wykonaniu z przekaźnikiem z pamięcią schemat podłączeń jest inny i nie jest stosowana żółta dioda. W tym wykonaniu po wyłączeniu napięcia zasilania zostaje zachowany ostatni stan przekaźnika.

Montaż:

W celu uniknięcia błędów pomiaru i właściwego działania przy montażu przekaźnika należy przestrzegać następujących zaleceń:
stosować do powietrza., montować w miejscu gdzie przepływ jest laminarny., nie montować w pobliżu nagrzewnic.

Dane techniczne:
Napięcie zasilania
 
24 VDC ±20%     
230 VAC ±10%
Max. pobór mocy
 
Dopuszczalna temperatura otoczenia
-20…+60°C
Zakres nastawy
0,2…8m/s
Powtarzalność
±5% ustawionej wartości
Histereza
ok. 0,5m/s
Zwłoka w działaniu po włączeniu zasilania
ok. 120s
Czas zadziałania

od 5s przy dużych prędkościach do 40s przy prędkościach minimalnych

Max. wilgotność
<85%
Max. prędkość powietrza
35m/s
Przekaźnik
250 VAC max 5A, 300VA przy obciążeniu indukcyjnym.
Styk bezpotencjałowy
Materiał obudowy
PC
Materiał sondy
PA 6 GF 30
Sposób montażu
mocowanie wkrętami
Stopień ochrony wg EN 60529
Puszka przyłączeniowa IP65
Sonda IP 20 (IP 54)*
 Dla IP54 : długotrwałe zwilżenie wodą jest niedopuszczalne. Terminy konserwacji powinny być tak dobrane aby nie dopuszczać do osiadania zanieczyszczeń na czujniku.
Zamawianie:

zasilanie 24 VDC ±20%                      Art.-Nr: 13 N 142
zasilanie 230 VAC ±10%                      Art.-Nr: 52 N 142

Galeria zdjęć
Dokumentacja techniczna
dok_511.pdf 86.35KB [ .pdf ]