Kombinacja presostatu PS z manometrem cieczowym (rurką pochyłą) typ MM200600/PS600

mmps.jpeg
MM200600/PS600 Kombinacja presostatu PS z manometrem cieczowym (rurką pochyłą). Urządzenia zintegrowane w jednej obudowie.Wskazanie stanu różnicy ciśnień oraz ustawialny próg zadziałania przekaźnika presostatu.

Typ MM200600/PS600 Zakres pomiarowy: 0… 600 Pa.
Zakres ustawienia progu zadziałania przekaźnika: 40…600 Pa.
Ustawienie zadziałana przekaźnika: działka co 30Pa.
Dokładność: w najniższej wartości 40Pa +/- 5Pa, oraz w najwyzszej warości przy 600Pa +/- 30Pa (czerwona ciecz manometryczna)

Galeria zdjęć
Dokumentacja techniczna