Przetwornik prędkości powietrza INT512

int512.jpg
Pomiar prędkości przepływu powietrza -Przetwornik prędkości powietrza INT512
Zakres pomiarowy: 0,2…1 m/s  lub   0,2…10 m/s ,
zasilanie: 24VDC,
wyjście 0-10V
Pomiar przepływu w kanałach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, w instalacjach technologicznych, w komorach przepływu laminarnego. Sonda skompensowana temperaturowo. Opis działania: Pomiar prędkości powietrza odbywa się metodą kalorymetryczną. Przetwornik posiada wyjście 0…10V proporcjonalne do zakresu pomiarowego. Montaż: Przy montażu przetwornika należy przestrzegać następujących zaleceń: przetwornik montować w miejscu gdzie przepływ ma charakter laminarny. Pprzetwornik montować w miarę możliwości w środku kanału ( odległość o końca sondy od ściany kanału powinna wynosić ok. 1/3 jego średnicy. Przy przedłużaniu kabla stosować kabel z ekranem.
Dane techniczne:
Napięcie zasilania 24 VDC ±20%
Max. pobór prądu 25 mA
Dopuszczalna temperatura otoczenia -5…+60°C
Zakres pomiarowy:
0,2…1 m/s lub 0,2…10 m/s (podać przy zamawianiu)
Dokładność: (w warunkach 5...45oC oraz 1013hPa) +/- 0,03m/s +5% wartości pomiaru
Sygnał wyjściowy 0…10V
Max. prędkoś powietrza 35 m/s, Materiał obudowy PA6 GF30. Stopień ochrony obudowy IP20 . Długość kabla przyłączeniowego 2,5m, Masa: 150g
Kod zamówienia:
Przetwornik prędkości powietrza INT512:
zakres 0,2…1 m/s , zasil. 24VDC Art.-Nr.: 13N 137 S40
zakres 0,2…10 m/s , zasil. 24VDC Art.-Nr.: 13N 138 S40

Galeria zdjęć
Dokumentacja techniczna
int512.pdf 130.44KB [ .pdf ]