Przetwornik prędkości powietrza typ: INT512

int510.jpg
Pomiar prędkości przepływu powietrza - p
rzetwornik prędkości powietrza INT512
 Zakres pomiarowy:  0,2…1 m/s lub 0,2…10 m/s , zasilanie: 24VAC, wyjście 0-10V

 Zastosowanie: Pomiar przepływu w kanałach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, w instalacjach technologicznych, w komorach przepływu laminarnego. Sonda skompensowana temperaturowo. Opis działania: Pomiar prędkości powietrza odbywa się metodą kalorymetryczną. Przetwornik posiada wyjście 0…10V proporcjonalne do zakresu pomiarowego. Montaż: Przy montażu przetwornika należy przestrzegać następujących zaleceń: przetwornik montować w miejscu gdzie przepływ ma charakter laminarny. Pprzetwornik montować w miarę możliwości w środku kanału ( odległość o końca sondy od ściany kanału powinna wynosić ok. 1/3 jego średnicy. Przy przedłużaniu kabla stosować kabel z ekranem.
Dane techniczne: 

Napięcie zasilania
24 VAC 50-60Hz ±10% 3VA
Max. pobór prądu
25 mA
Dopuszczalna temperatura otoczenia
-5…+60°C
Zakres pomiarowy:
0,2…1 m/s
0,2…10 m/s
(sprecyzować przy zamawianiu)
Dokładność
(w warunkach 5...45oC oraz 1013hPa)
+/- 0,03m/s +5% wartości pomiaru
 
Sygnał wyjściowy
0…10V DC( max 11V )
Max. prędkoś powietrza
35 m/s
Czas rozruchu przetwornik po włączeniu zasilania
 
Stała czasowa
 
Materiał obudowy
PA6 GF30
Stopień ochrony obudowy wg. EN 60529
 puszka przyłączeniowa IP65 ,sensor IP20
Numer  atrykułu  31N138S40 (0,2…10 m/s)
Masa
150g
 
Galeria zdjęć
Dokumentacja techniczna
int512_24ac.pdf 165.38KB [ .pdf ]