Sygnalizator przepływu powietrza INT511 ( nowa wersja)

Sygnalizator przepływu powietrza INT511-24V AC/DC

Cena netto: 810,00 zł
int511z.jpg

Opis działania:

Pomiar prędkości przepływu powietrza odbywa się metodą kalorymetryczną. Wartość prędkości przy której następuje zadziałanie styków przekażnika jest ustawiana za pomocą potencjometru w zakresie 0,2…10m/s. Położenie styków jest sygnalizowane przez diody LED ( zielona dioda świeci = prędkość powietrza większa od ustawionej wartości zadziałania. W celu uniknięcia zakłóceń zastosowany jest drugi przekaźnik ( sygnalizowany żółtą diodą) który łączy styki po czasie 1s od uaktywnienia się przekaźnika przepływu.

Oznaczenie INT511 -24V AC/DC INT511 -230V AC
 Numer wyrobu 20N842S021 22N842S021
 Zasilanie AC/DC 50/60 Hz 24 V ±10 % 2 VA AC 50/60 Hz 115-230 V ±10 % 3 VA

 Zakres ustawienia progu   zadziałania przekaźnika (VL)

                                                          0,2-10m/s

 Opóźnienie ponownego   zadziałania

                                                             2 min

 histereza

0,2 m/s - 0,9 m/s

1,0 m/s-10m/s

 

                                                         ± 0,1 m/s

                                                         ± 0,3 m/s

Maksymalna prędkość powietrza                                                           35 m/s
Ochrona IP                                                             IP65
Sposób montażu                                  Niezależny od kierunku przepływu powietrza

Galeria zdjęć
Dokumentacja techniczna